Aktuelt nyt

Frikøb af tidligere garantier

Sidste mulighed for 37,3% i afgift på kapitalpension er ultimo 2015

Den nye alderspension uden fradrag ved indbetaling

Reel beskatning af pensionsudbetaling

Ratepension i forhold til livrente

De mange opsparingsmuligheder

Synlighed af løbende omkostninger

De mange selvbetjeningsløsninger

Politiske udspil

Spørgsmål

- Hvilke problemstillinger har det nye opsparingsprodukt i forhold pensionsuniverset.

- Hvilken indflydelse har den nye aldersforsikring på folkepensionen.
- Hvilke kriterier skal opfyldes ved konveteringsmuligheden.
- Hvilke indflydelse har overflytnningen i forhold til gamle rentegrundlag og opsparede reserver.
-- Hvilke muligheder giver markedsprodukter for at optimerer et fremtidigt afkast.

Strategi

Strategi med fornuft giver høj afkast. En investeringsstrategi skal være robust i forhold til uroen på de finansielle markeder. Den overordnede planlægning skal tage hensyn til endemålet.